Stwierdzenie nabycia spadku

odrzucenie spadku

Jak odrzucić spadek w 2023?

Odrzucenie spadku to decyzja, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy na uniknięcie przyjęcia spadku w sytuacji, gdyby miał on przynieść więcej strat niż korzyści. Odrzucenie spadku jest istotne w przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość aktywów. Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić w 2023 roku w Polsce. Termin na odrzucenie spadku Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest …

Jak odrzucić spadek w 2023? Read More »

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić?

Podatek od spadków i darowizn jest uregulowany w Polsce w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeśli dziedziczymy majątek z ustawy lub testamentu możemy być zobowiązani do zapłacenia podatku. Wielkość podatku zależy od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą. Jaki podatek należy zapłacić od spadku? Wielkość podatku zależy od wartości …

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić? Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku wydanego przez sąd lub notariusza stanowi ważny krok w stronę uregulowania sytuacji spadkobrania. Jego skutkiem jest powstanie domniemania prawnego, zgodnie z którym osoba która je uzyskała jest spadkobiercą. Z kolei wraz z uzyskaniem statusu spadkobiercy powstaje szereg praw i obowiązków, których spadkobierca powinien dochować. Na wstępie zasygnalizowania wymagają jeszcze dwie rzeczy, …

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Read More »

Kiedy można podważyć testament?

Ostatnia wola testatora niekoniecznie musi być nieodwołalna. Zgodnie z treścią art. 945 § 1 k.c., testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Podniesienie zarzutu …

Kiedy można podważyć testament? Read More »